طلق محافظ روی میز طلق شفاف رو میزی ضخیم

طلق محافظ روی میز طلق شفاف رو میزی ضخیم

طلق شفاف ضخیم محافظ وارداتی مخصوص روی میز و رو میزی 

طلق محافظ روی میز طلق شفاف رو میزی ضخیم
  • این طلق ضخیم شفاف ضد خش مناسب روی کلیه سطوح . مانند میز تی وی . میز ناهار خوری . میز کودک . صفحه اپن . میز اداری و غیره

طلق رومیزی درجه یک ضخیم شفاف محافظ ضد خش 

طلق محافظ روی میز طلق شفاف رو میزی ضخیم
طلق محافظ روی میز طلق شفاف رو میزی ضخیم
طلق محافظ روی میز طلق شفاف رو میزی ضخیم

فروش متری حضوری و ارسال